„X kortelė“ įkainiai

Kortelės galiojimo laikas 3 metai
Kortelės sąskaitos valiuta EUR*

Kortelės įkainiai

Pagrindinės / papildomos kortelės išdavimas / atnaujinimas nemokamai
Pagrindinės / papildomos kortelės mėnesinis mokestis 3 EUR
Kortelės pakeitimas (praradus, sugadinus, pamiršus PIN kodą ir pan.) 6 EUR
Skubus kortelės pakeitimas (praradus, sugadinus ir pan.) Lietuvoje 60 EUR**
Kortelės paskelbimas negaliojančia nemokamai
AB „Citadele“paslaugų plano mėnesinis mokestis nemokamai

Kredito įkainiai

Sąskaitos kreditavimo sutarties sudarymas nemokamai
Kredito limito suteikimas nemokamai
Kredito grąžinimo būdas su periodiniais mokėjimais
Privaloma mėnesio įmoka (nuo panaudoto kredito sumos) 5 %
Įmokos mokėjimo diena kiekvieno mėnesio 15 d.
Metinė kredito palūkanų norma 19 %
Metinė palūkanų norma už sąskaitos perviršį 19 %
Palūkanų skaičiavimo atidėjimo laikotarpis kiekvienai pirkimo operacijai iki kito mėnesio 15-os dienos
Palūkanų mokėjimo diena paskutinė mėnesio diena
Delspinigiai už laiku nepapildytą sąskaitą (dienos norma) 0,05 %

Grynųjų pinigų išdavimas

Operacijos mokestis visuose bankomatuose Lietuvoje ir užsienyje*** iki 1 000 EUR – nemokamai, viršijus – 2 % nuo sumos, min. 2 EUR
UAB „Perlo paslaugos“ terminaluose*** 1 000 EUR – nemokamai, viršijus – 2 % nuo sumos, min. 2 EUR
AB „Citadele“ banko padaliniuose 2 % nuo sumos, min. 3 EUR

Grynųjų pinigų įnešimas

AB „Citadele“ banko bankomatuose**** nemokamai
UAB „Perlo paslaugos“ terminaluose nemokamai*****

Kitos paslaugos

Valiutos keitimo mokestis už operacijas ne sąskaitos valiuta 2,75 %
PIN kodo keitimas „Citadele“ banko bankomate 3 EUR
Likučio tikrinimas kitų bankų bankomatuose 0,30 EUR
Skubus kortelės išėmimas iš AB „Citadele“ banko bankomatuose 50 EUR

Kortelės siuntimas paštu Lietuvoje

Neregistruotu paštu nemokamai
Registruotu paštu 2 EUR
Kurjeriniu paštu 3 EUR

Kortelės siuntimas paštu į užsienį

Neregistruotu paštu 5 EUR
Registruotu paštu 10 EUR
Atsiskaitymo Lietuvoje dokumento kopijos pateikimas 2 EUR
Atsiskaitymo užsienyje dokumento kopijos pateikimas 10 EUR
Kelionės dokumento, atsiskaičius užsienyje, gavimas 35 EUR

Standartiniai operacijų dienos limitai

Dienos operacijų limito keitimas 6 EUR
Grynųjų pinigų išdavimo bankomatuose sumos limitas 2 000 EUR
Grynųjų pinigų išdavimo bankomatuose operacijų skaičiaus limitas nėra
Atsiskaitymų kortele sumos limitas 4 500 EUR
Atsiskaitymų kortele operacijų skaičiaus limitas nėra

Šie įkainiai galioja nuo 2017 m. rugpjūčio 1 d.

*Kortelės sąskaitos USD valiuta nebeišduodamos nuo 2018 08 24. 

**Kortelė gali būti pristatoma tik į banko padalinį per 36 val. nuo prašymo pateikimo.

*** Vienos operacijos metu galima išgryninti iki 700 EUR AB „Citadele“ prekės ženklu pažymėtuose bankomatuose ir iki 500 EUR UAB „Perlo paslaugos“ terminaluose. Išgryninant kitą valiutą nei eurai, taikomas valiutos keitimo mokestis. Bankai ir kitos finansų įstaigos užsienyje gali taikyti papildomus išgryninimo mokesčius.
**** Vienos operacijos metu galima įnešti iki 14 400 EUR, iki 200 banknotų (5, 10, 20, 50, 100, 200 ir 500 EUR banknotais). Bankomatai su pinigų įnešimo galimybe.
***** Įkainis taikomas iki 2018 m. gruodžio 31 d.

Maksimalus dienos grynųjų pinigų išdavimo limitas banko padaliniuose iš banko mokėjimo kortelių netaikomas. Bankas turi teisę vienašališkai nustatyti ir keisti bendrus operacijų kortele limitus, kurių klientas įsipareigoja neviršyti. Norėdami pakeisti limitus klientai turi pateikti bankui nustatytos formos prašymą. Operacijų kortelėmis dienos limitai nustatomi 24 valandoms ir galioja vienai su sąskaita susijusiai mokėjimo kortelei. Jei mokėjimo kortelės sąskaita atidaroma JAV doleriais, mokesčiai nustatomi pagal oficialų Lietuvos banko nustatytą euro ir užsienio valiutos santykį.

Bankas turi teisę keisti mokėjimo kortelės išdavimo ir aptarnavimo sutarties sąlygas, šiuos banko operacijų ir paslaugų įkainius ir įsipareigoja apie tai paskelbti banko interneto svetainėje www.citadele.lt.

Standartinis bendros kredito kainos metinės normos apskaičiavimo pavyzdys
Bendra vartojimo kredito kainos metinė norma apskaičiuojama vadovaujantis prielaidomis, kad kredito sutartis galios visą nurodytą laikotarpį, kreditas bus panaudojamas atsiskaitant mokėjimo kortele už pirkinius, kredito sutarties šalys vykdys savo įsipareigojimus kredito sutartyje nustatyta tvarka, metinė palūkanų norma ir kitos išlaidos iki kredito sutarties pabaigos liks nepakitusios.
Pavyzdžiui, jei kredito suma 600 EUR kredito kortelės sutarties terminas 36 mėn., visam sutarties laikotarpiui taikoma palūkanų norma 18 %, kortelės išdavimo mokestis 0 EUR, kortelės mėnesinis mokestis – 5 EUR, skaičiuojant, kad visą sutarties galiojimo laikotarpį, išskyrus galutinio kredito grąžinimo termino dieną, bus panaudotas visas suteikiamas kreditas, kiekvieną mėnesį mokama 30 EUR dalinė kredito grąžinimo įmoka, kuri vėl bus panaudota, bei 9 EUR palūkanų, bendra vartojimo kredito kainos metinė norma – 28 %, bendra kredito gavėjo mokama kredito suma – 1 104 EUR.