„RELAX taškai“ programos taisyklės

1. „RELAX taškai“ – tai lojalumo programa (toliau – Programa)  AB „Citadele“ banko (toliau – „Citadele“ bankas) išleistų „Visa“ kredito kortelių „X kortelė“, „X Platinum“ ir „X Infinite“ (toliau – Kortelė) turėtojams teisėtai gyvenantiems Lietuvos Respublikoje.

2. Programos dalyviu gali tapti pagrindinės Kortelės turėtojas, sudaręs Kortelės sutartį nuo 2017 m. balandžio 7 d. ir aktyvavęs Kortelę (toliau – Dalyvis). „Citadele“ bankas Korteles per 1 (vieną) darbo dieną nuo Kortelės aktyvavimo įtraukia į Programos dalyvių sąrašą automatiškai.

3. Programos Dalyviams už Kortele atliktus atsiskaitymus prekybos ir paslaugų teikimo vietose bei interneto parduotuvėse, kurių finansinio įvykdymo data patenka į Programos laikotarpį (toliau – Pirkimo operacija), skiriami taškai - už 1 Eur (vieną eurą) yra skiriamas 1 (vienas) taškas (toliau – Taškas).

Pirkimo operacijoms nepriskiriamos šių operacijų sumos:

– grynųjų pinigų išdavimas bankomatuose, įskaitant išdavimą per elektroninius kortelių skaitytuvus;

– pavedimai „Citadele“ interneto banke;

– mokėtini banko mokesčiai ir tiesioginiu debetu nurašomos lėšos;

– operacijos banko padaliniuose.

4. Taškų suma apvalinama sveikųjų skaičių tikslumu, laikantis matematinių skaičių apvalinimo taisyklių. Jeigu po paskutinio reikšminio skaitmens skaitmuo yra 5 (penki) arba didesnis negu 5 (penki), paskutinis reikšminis skaitmuo padidinamas 1 (vienetu), jeigu skaitmuo po paskutinio reikšminio skaitmens yra mažesnis negu 5 (penki), paskutinis reikšminis skaitmuo nesikeičia.

5. Pagrindinės ir papildomos Kortelių turėtojai Taškus už atsiskaitymų sumas kaupia atskirai. Kiekviena Kortelės rūšis Taškus už atsiskaitymų sumas kaupia atskirai.

6. Taškus kaupti bei juos iškeisti į prizus galima nuo įstojimo į Programą dienos.

7. Dalyviui sukaupus reikiamą Taškų kiekį – Taškai  gali būti iškeisti  į pasirinktą prizą. Prizai į pinigus nekeičiami ir nėra grąžinami. Prizų sąrašas nurodytas interneto svetainėje www.xkortele.lt.  

8. Prizo užsakymo metu visų Dalyvio turimų VISA X rūšių pagrindinių ir papildomų kortelių Taškai sumuojami kartu. Užsakius prizą Taškai nurašomi pradedant nuo Kortelės, kuri turi sukaupusi mažiausiai Taškų užsakymo metu.

9. Užsisakius prizą Dalyviui įteikiamas daiktinis prizas arba išsiunčiamas kodas ar dovanų čekis, kurį jis gali išsikeisti į prekes ar paslaugas Programos partnerių prekybos ir paslaugų teikimo vietose. „Citadele“ bankas neprisiima atsakomybės už neteisingai ar netiksliai nurodytus kontaktinius duomenis ar aplinkybes, dėl kurių pristatyti prizo nėra įmanoma. Kortelės turėtojas atsakingas už pateiktų duomenų tikslumą ir / ar jų atnaujinimą.

10. Dalyvis turi teisę išsikeisti gautą kodą į prizą arba pasinaudoti prizu tik tokiomis sąlygomis, kurios nurodytos „Citadele“ banko pateiktoje informacijoje apie užsakytą prizą.

11. Prizus užsakyti gali tik Dalyvis - pagrindinės Kortelės turėtojas. Prizai užsakomi interneto svetainėje www.xkortele.lt, identifikuojant Dalyvį „Citadele“ interneto banke arba Dalyviui užsiregistravus Programos interneto svetainėje.

12. Prizų ir kodų, kuriuos Dalyvis gali įsigyti už Taškus, pristatymo laikas nurodomas prizo aprašyme interneto svetainėje www.xkortele.lt.

13. Panaudoti Taškai nurašomi po prizų užsakymo pateikimo.

14. Po prizų užsakymo pateikimo, atsisakyti prizų ar pakeisti užsakymo sąlygų negalima.

15. Visus mokesčius, susijusius su prizų apmokestinimu gyventojų pajamų mokesčiu ir/arba socialinio draudimo mokesčiu, sumoka „Citadele“ bankas.

16. Programa netaikoma Dalyviams, kurie prizo užsakymo ar taškų nurašymo dieną turi pradelstų įsiskolinimų „Citadele“ bankui.

17. Pasibaigus Kortelės sutarties galiojimui, sukaupti Taškai panaikinami.

18. „Citadele“ bankas turi teisę bet kuriuo metu nutraukti Programą arba keisti jos taisykles apie tai iš anksto nepranešęs Dalyviams.

19. Informacija apie sukauptus Taškus pateikiama „Citadele“ interneto banko skiltyje Kortelės –> Lojalumas.

20. Išsami informacija apie Programą pateikiama interneto svetainėje www.xkortele.lt arba paskambinus į „Citadele“ banko Kontaktų centrą telefonu 19091.

Galioja nuo 2017 m. balandžio 5 d.