„X Infinite“ įkainiai

Galioja kortelėms, išduotoms nuo 2019.01.01

Kortelės galiojimo laikas 3 metai
Kortelės sąskaitos valiuta EUR

Kortelės įkainiai

Pagrindinės kortelės išdavimas / atnaujinimas 430 EUR
Papildomos kortelės išdavimas / atnaujinimas 140 EUR
Pagrindinės kortelės metinis mokestis* 430 EUR
Papildomos kortelės metinis mokestis* 140 EUR
Kortelės pakeitimas (praradus, sugadinus, pamiršus PIN kodą ir pan.) nemokamai
Skubus kortelės pakeitimas (praradus, sugadinus ir pan.) Lietuvoje 60 EUR**
Kortelės paskelbimas negaliojančia nemokamai

Kredito įkainiai

Sąskaitos kreditavimo sutarties sudarymas nemokamai
Kredito limito suteikimas nemokamai
Kredito grąžinimo būdas su periodiniais mokėjimais
Privaloma mėnesio įmoka (nuo panaudoto kredito sumos) 5 %
Įmokos mokėjimo diena kiekvieno mėnesio 15 d.
Metinė kredito palūkanų norma 17 %
Metinė palūkanų norma už sąskaitos perviršį 17 %
Palūkanų skaičiavimo atidėjimo laikotarpis kiekvienai operacijai iki kito mėnesio 15-os dienos
Mokėjimo pervedimo iš kredito kortelės sąskaitos mokestis 2 % (taikomas, kai atliekant mokėjimo pervedimą panaudojamas kredito limitas)
Palūkanų mokėjimo diena paskutinė mėnesio diena
Delspinigiai už laiku nepapildytą sąskaitą (dienos norma) 0,05 %

Grynųjų pinigų išdavimas

Operacijos mokestis visuose bankomatuose Lietuvoje ir užsienyje** 2 % nuo sumos, min. 3 EUR
UAB „Perlo paslaugos“ terminaluose*** 2 % nuo sumos, min. 3 EUR
„Citadele“ banko padaliniuose 2 % nuo sumos, min. 3 EUR

Grynųjų pinigų įnešimas

„Citadele“ banko bankomatuose**** nemokamai
UAB „Perlo paslaugos“ terminaluose nemokamai*****

Papildomos privilegijos

„Priority Pass®“ kortelės metų mokestis nemokamai
Nemokamų apsilankymų vienam asmeniui per vienerius kalendorinius metus skaičius
Mokestis už vieno asmens apsilankymą specialioje laukiamojoje oro uosto salėje „Priority Pass®“ (viršijus nemokamų apsilankymų skaičių per vienerius kalendorinius metus) 24 EUR
„Priority Pass®“ kortelės pakeitimo mokestis (praradus, sugadinus) 15 EUR
Nemokamai suteikiamų greitųjų keleivių patikrų (fast track) Vilniaus oro uoste vienam asmeniui skaičius per vienerius kalendorinius metus
Mokestis už vieno asmens greitąją keleivių patikrą (fast track) Vilniaus oro uoste (viršijus nemokamų apsilankymų skaičių per vienerius kalendorinius metus) 4 EUR
Konsjeržo paslaugos metinis mokestis nemokamai

Kitos paslaugos

Valiutos keitimo mokestis už operacijas ne sąskaitos valiuta 2,75 %
PIN kodo keitimas „Citadele“ banko bankomate nemokamai
Likučio tikrinimas kitų bankų bankomatuose ir terminaluose 0,30 EUR
Skubus kortelės išėmimas iš AB „Citadele“ banko bankomatuose 50 EUR

Kortelės siuntimas paštu Lietuvoje

Neregistruotu paštu nemokamai
Kurjeriniu paštu 3 EUR

Kortelės siuntimas paštu į užsienį

Neregistruotu paštu 5 EUR
Atsiskaitymo Lietuvoje dokumento kopijos pateikimas 2 EUR
Atsiskaitymo užsienyje dokumento kopijos pateikimas 10 EUR
Kelionės dokumento, atsiskaičius užsienyje, gavimas 35 EUR

Standartiniai operacijų dienos limitai

Dienos operacijų limito keitimas 7 EUR
Grynųjų pinigų išdavimo bankomatuose sumos limitas 3 200 EUR
Grynųjų pinigų išdavimo bankomatuose operacijų skaičiaus limitas nėra
Mėnesio grynųjų pinigų išdavimo bankomatuose sumos limitas 14 500 EUR
Atsiskaitymų kortele sumos limitas nėra
Atsiskaitymų kortele operacijų skaičiaus limitas nėra

Šie įkainiai galioja kortelėms išduotoms nuo 2019 m. sausio 1 d.

Įkainius, galiojančius kortelėms, išduotoms iki 2019 m. sausio 1d. rasite čia.

* Pirmaisiais metais mokestis netaikomas.
** Kortelė gali būti pristatoma tik į banko padalinį per 36 val. nuo prašymo pateikimo.
*** Vienos operacijos metu galima išgryninti iki 700 EUR „Citadele“ prekės ženklu pažymėtuose bankomatuose ir iki 500 EUR UAB „Perlo paslaugos“ terminaluose. Išgryninant kitą valiutą nei eurai, taikomas valiutos keitimo mokestis. Bankai ir kitos finansų įstaigos užsienyje gali taikyti papildomus išgryninimo mokesčius.
**** Vienos operacijos metu galima įnešti iki 14 400 EUR, iki 200 banknotų (5, 10, 20, 50, 100, 200 ir 500 Eur banknotais). Bankomatai su pinigų įnešimo galimybe.
***** Įkainis taikomas iki 2019 m. gruodžio 31 d.

Maksimalus dienos grynųjų pinigų išdavimo limitas banko padaliniuose iš banko mokėjimo kortelių netaikomas. Bankas turi teisę vienašališkai nustatyti ir keisti bendrus operacijų kortele limitus, kurių klientas įsipareigoja neviršyti. Norėdami pakeisti limitus klientai turi pateikti bankui nustatytos formos prašymą. Operacijų kortelėmis dienos limitai nustatomi 24 valandoms ir galioja vienai su sąskaita susijusiai mokėjimo kortelei.

Bankas turi teisę keisti mokėjimo kortelės išdavimo ir aptarnavimo sutarties sąlygas, šiuos banko operacijų ir paslaugų įkainius ir įsipareigoja apie tai paskelbti banko interneto svetainėje www.citadele.lt.

 

Standartinis bendros kredito kainos metinės normos apskaičiavimo pavyzdys
Bendra vartojimo kredito kainos metinė norma apskaičiuojama vadovaujantis prielaidomis, kad kredito sutartis galios visą nurodytą laikotarpį, kreditas bus panaudojamas atsiskaitant mokėjimo kortele už pirkinius, kredito sutarties šalys vykdys savo įsipareigojimus kredito sutartyje nustatyta tvarka, metinė palūkanų norma ir kitos išlaidos iki kredito sutarties pabaigos liks nepakitusios. 
Pavyzdžiui, jei kredito suma 600 EUR kredito kortelės sutarties terminas 36 mėn., visam sutarties laikotarpiui taikoma palūkanų norma 18 %, kortelės išdavimo mokestis 0 EUR, kortelės mėnesinis mokestis – 5 EUR, skaičiuojant, kad visą sutarties galiojimo laikotarpį, išskyrus galutinio kredito grąžinimo termino dieną, bus panaudotas visas suteikiamas kreditas, kiekvieną mėnesį mokama 30 EUR dalinė kredito grąžinimo įmoka, kuri vėl bus panaudota, bei 9 EUR palūkanų, bendra vartojimo kredito kainos metinė norma – 28 %, bendra kredito gavėjo mokama kredito suma – 1 104 EUR.