„X Business“ įkainiai

Kortelės įkainiai

Pagrindinės / papildomos kortelės išdavimas / atnaujinimas nemokamai
Pagrindinės / papildomos kortelės mėnesinis mokestis 3 EUR
Kortelės pakeitimas (praradus, sugadinus, pamiršus PIN kodą ir pan.) nemokamai
Kortelės sąskaitos uždarymas nemokamai
Komisinis mokestis už pirkinius kortele nemokamai

Kredito įkainiai

Kredito limitas nustatomas individualiai
Periodinė panaudoto kredito grąžinimo įmoka 100 % panaudoto kredito limito
Metinė kredito palūkanų norma 17 %
Metinė palūkanų norma už sąskaitos perviršį 30 %
Delspinigiai už laiku nepapildytą sąskaitą (dienos norma) 0,099 % / per dieną - 36 % / per metus

Grynųjų pinigų išdavimas

Citadele bankomatuose Lietuvoje ir Latvijoje 1 % (min 0.60 EUR)
Citadele banko skyriuose Kaip iš einamosios (atsiskaitomosios) sąskaitos
Kituose bankuose 2 % (min. 3 EUR)
Kitų bankų bankomatuose 2 % (min. 3 EUR)

Grynųjų pinigų įnešimas

 „Citadele“ banko bankomatuose* nemokamai
UAB „Perlo paslaugos“ terminaluose nemokamai**

Kitos paslaugos

Valiutos keitimo mokestis už operacijas ne sąskaitos valiuta 2,75 %
PIN kodo keitimas Citadele banko bankomate nemokamai
Likučio tikrinimas kitų bankų bankomatuose 0,3 EUR
Skubus kortelės išėmimas iš Citadele banko bankomatuose 50 EUR

Standartiniai operacijų dienos limitai

Dienos operacijų limito keitimas 7 EUR
Dienos grynųjų pinigų išdavimo bankomatuose sumos limitas 2 200 EUR
Mėnesio grynųjų pinigų išdavimo bankomatuose sumos limitas 4 500 EUR

*Vienos operacijos metu galima įnešti iki 14 400 EUR, iki 200 banknotų (5, 10, 20, 50, 100, 200 ir 500 Eur banknotais). Bankomatai su pinigų įnešimo galimybe.
**Įkainis taikomas iki 2019 m. gruodžio 31 d.

Maksimalus dienos grynųjų pinigų išdavimo limitas banko padaliniuose iš banko mokėjimo kortelių netaikomas. Bankas turi teisę vienašališkai nustatyti ir keisti bendrus operacijų kortele limitus, kurių klientas įsipareigoja neviršyti. Norėdami pakeisti limitus klientai turi pateikti bankui nustatytos formos prašymą. Operacijų kortelėmis dienos limitai nustatomi 24 valandoms ir galioja vienai su sąskaita susijusiai mokėjimo kortelei. 

Bankas turi teisę keisti mokėjimo kortelės išdavimo ir aptarnavimo sutarties sąlygas, šiuos banko operacijų ir paslaugų įkainius ir įsipareigoja apie tai paskelbti banko interneto svetainėje www.citadele.lt.