„X Rewards“ lojalumo programos taisyklės

1. „X Rewards“ lojalumo programa

1.1.  Taškų kaupimo programa „X Rewards“ (toliau – Programa) yra lojalumo programa, skirta „Visa X“ mokėjimo kortelių naudotojams, t. y. AS „Citadele banka“ Lietuvos filialo (toliau – „Bankas“) išduotų pagrindinių ir papildomų kortelių „X smart“, „X hero“, „X Platinum“ ir „X Infinite“ (toliau – „Kortelė“) naudotojams.

1.2. Bankas pasilieka teisę keisti Programos taisykles Programą, pranešdamas apie tai Banko interneto svetainėje, taip pat www.xkortele.lt.

2. Programos dalyviai

2.1. Aktyvinus Kortelę, Bankas pradeda kaupti  „X Rewards“ taškus (toliau – Taškai) už visus Kortelės naudotojo atliktus atsiskaitymus Kortele, nepriklausomai nuo to, ar Kortelės naudotojas anksčiau buvo užsiregistravęs Programoje.

2.2. Visi 18 metų sulaukę Kortelių naudotojai tampa Programos dalyviais (toliau – Dalyvis).

3. Taškų kaupimas

3.1.  Šiose taisyklėse „atsiskaitymas“ reiškia prekės ir (arba) paslaugos įsigijimą, sumokant Kortele pardavėjo POS terminale ar už internetu įsigytus pirkinius. Taškai nekaupiami už atsiskaitymus lošimo vietose, įskaitant internetinius kazino, taip pat už sandorius, kurie laikomi piniginiais sandoriais (pvz. virtualios valiutos įsigijimas, valiutos pirkimas, kvazipinigai, pinigų pervedimai ir kt.).

3.2. Už 1 (vieną) pilną eurą, išleistą kiekvieną kartą atsiskaitant Banko išduota Kortele („X hero“, „X Platinum“, „X Infinite“), Dalyvis gauna 1 (vieną) „X Rewards“ tašką.

Pavyzdys. Jei per 1 (vieną) kalendorinį mėnesį Dalyvis Banko išduota Kortele atsiskaitė penkis kartus, sumokėdamas 3,49 Eur, 17,90 Eur, 6,21 Eur, 28,34 Eur ir 4,57 Eur, Dalyvis gauna 58 „X Rewards“ taškus (už kiekvieno atsiskaitymo metu išleistus pilnus eurus, netaikant matematinio apvalinimo principo).

3.3. Už 2 (du) pilnus eurus, išleistus kiekvieną kartą atsiskaitant Banko išduota Kortele „X smart“, Dalyvis gauna 1 (vieną) „X Rewards“ tašką.

Pavyzdys. Jei per 1 (vieną) kalendorinį mėnesį Dalyvis Banko išduota Kortele atsiskaitė penkis kartus, sumokėdamas 3,49 Eur, 17,90 Eur, 6,21 Eur, 28,34 Eur ir 4,57 Eur, Dalyvis gauna 28 „X Rewards“ taškus (už kiekvieno atsiskaitymo metu išleistus 2 (du) pilnus eurus, netaikant matematinio apvalinimo principo).

3.4. Taškai kaupiami Dalyvio „X Rewards“ sąskaitoje (toliau – Sąskaita).

3.5. Taškai, gauti už visus atsiskaitymus Dalyvio vardu išduotomis Kortelėmis, yra sumuojami. Taškai už atsiskaitymus pagrindine ir papildoma Kortele, susieta su viena sąskaita, skaičiuojami ne kartu, bet į atskiras kiekvienos Kortelės naudotojo (Dalyvio) sąskaitas.

Pavyzdžiui, jei pagrindinė kortelė „X hero“ ir pagrindinė kortelė „X Platinum“ yra išduota Dalyvio vardu, Taškai už atsiskaitymus abiem Kortelėmis kaupiami kartu Dalyvio Sąskaitoje. Tačiau jei su Dalyvio kortelės „X hero“ sąskaita susiejama papildoma kortelė, Taškai už atsiskaitymus papildoma kortele kaupiami ne pagrindinės kortelės naudotojo Sąskaitoje, o papildomos kortelės naudotojo Sąskaitoje.

3.6. Dalyvio sukaupti Taškai negali būti padovanoti, perduoti ar kitu būdu perleisti kitam asmeniui, taip pat ir kitam Dalyviui, išskyrus atvejus, kai Bankas nustato kitaip.

3.7. Taškai įskaičiuojami į Dalyvio Sąskaitą tą dieną, kai atsiskaitymo pinigų suma nuskaičiuojama iš Kortelės sąskaitos.

3.8. Dalyvis gali matyti sukauptus Taškus internetinės bankininkystės sistemoje, Banko mobiliojoje programėlėje ir interneto svetainėje www.xkortele.lt

3.9. Taškų kaupimo laikotarpis yra neribotas.

3.10. Taškų galiojimo laikotarpis yra neribotas.

3.11. Didžiausias Taškų skaičius, kurį gali sukaupti vienas Dalyvis, yra neribotas.

3.12. Jei Dalyvis uždaro Kortelę arba daugiau kaip 12 mėnesių nebuvo vykdyti pirkimai atsiskaitant Kortelė, ir neturi kitos Kortelės, visi sukaupti ir nepanaudoti Taškai panaikinami. Jei Dalyvis uždaro vieną Kortelę, tačiau turi kitą Kortelę, Taškai už atsiskaitymus uždaroma ar neaktyvia Kortele išsaugomi.

4. Taškų panaudojimas

4.1. Sukauptus Taškus galima iškeisti į prizus Programos interneto svetainėje xkortele.lt.

4.1.1. Norėdami iškeisti Taškus į prizus interneto svetainėje www.xkortele.lt, turite prisijungti prie „Citadele“ internetinės bankininkystės sistemos arba susikurti „X Rewards“ programos Dalyvio paskyrą, užpildydami reikiamus laukus interneto svetainėje www.xkortele.lt.

4.2. Sukauptus Taškus galima panaudoti iškart, kai jų suma Dalyvio Sąskaitoje pasiekia sumą, reikalingą įsigyti atitinkamą prekę ar paslaugą.

4.3. Taškus galima panaudoti pasirenkant prizą interneto svetainėje www.xkortele.lt ir iškeičiant juos į Programos partnerių (toliau – Partneriai) siūlomas prekes, paslaugas ir nuolaidas (toliau – Prizai). Pasirinkęs Prizą, Dalyvis patvirtina, kad yra susipažinęs ir sutinka su Prizo gavimo sąlygomis.

4.4. Taškus iškeitus į Prizą, Dalyvis iš Banko gauna patvirtinimo pranešimą Dalyvio nurodytu kontaktiniu adresu, jei Prizo užsakymo metu toks adresas buvo nurodytas. Dalyvis taip pat gali matyti sandorių istoriją savo Sąskaitoje.

4.5. Dalyviui pasirinkus Prizą ir patvirtinus savo pasirinkimą, Prizo užsakymo atšaukti ir (arba) pakeisti nebegalima, nebent patvirtinimo el. laiške ar SMS žinutėje būtų nurodyta kitaip.

4.6. Prizų prieinamumas priklauso nuo to, ar jų yra Partnerių sandėlyje, taip pat nuo kitų Partnerių sąlygų. Prizai negali būti sumuojami su kitais pasiūlymais ar specialiomis paslaugomis, nebent būtų nurodyta kitaip. Papildoma informacija apie siūlomus Prizus ir specialiąsias sąlygas pateikiama interneto svetainėje www.xkortele.lt ir pas atitinkamą Partnerį.

4.7. Jei dėl kokios nors priežasties neįmanoma išduoti Dalyvio pasirinkto Prizo, Bankas grąžina Taškus į Dalyvio Sąskaitą.

4.8. Prizų asortimentas gali keistis. Prizų asortimentas, Prizų aprašymai ir reikalingų Taškų skaičius „X Rewards“ interneto svetainėje www.xkortele.lt gali būti keičiami be išankstinio pranešimo. Todėl informacija apie Prizus, pateikiama reklaminėje medžiagoje, įskaitant spausdintus lankstinukus, yra tik informacinio pobūdžio, ir Dalyvis gali pasirinkti Prizus tik iš asortimento, siūlomo interneto svetainėje www.xkortele.lt Prizo pasirinkimo ir patvirtinimo metu.

4.9. Taškai į pinigus nekeičiami.

4.10. Į Prizą iškeisti taškai atimami iš sukauptų Taškų sumos ir panaikinami visam laikui.

5. Dalyvavimo nutraukimas

5.1. Bankas turi teisę panaikinti visus Dalyvio sukauptus Taškus, neišduoti Prizų ir uždrausti Dalyviui toliau dalyvauti Programoje, jei naudodamas Kortelę Dalyvis atlieka bet kokius neteisėtus ar sukčiavimo veiksmus, taip pat ir siekdamas kaupti Taškus ir gauti Prizą.

6. Kitos nuostatos

6.1. Dalyvis yra informuotas, kad Bankas tvarko Dalyvio asmens duomenis, siekdamas registruoti Taškus už atsiskaitymus Kortele, ir, Dalyviui pasirinkus Prizą, jo (jos) asmens duomenys perduodami Prizą teikiančiam Partneriui, siekiant užtikrinti, kad Prizas būtų išduotas Dalyviui.

6.2. Jei galutinis Prizo gavėjas yra trečiasis asmuo, Dalyvis atsako už tokio trečiojo asmens duomenų perdavimą Partneriui pagal taikomų teisės aktų reikalavimus (pavyzdžiui, suteikti informaciją, reikalingą žurnalo prenumeratai – gavėjo vardą, pavardę, telefono numerį ir adresą).

6.3. Bankas neprisiima atsakomybės už Prizų kokybę ir (arba) turinį. Jei reikia, Dalyvis tokius reikalavimus pateikia Partneriui.

6.4. Bankas turi teisę vienašališkai pakeisti ir (arba) papildyti Programos taisykles. Bankas informuoja Dalyvius apie bet kokius Programos taisyklių pakeitimus ar papildymus, paskelbdamas juos interneto svetainėje www.xkortele.lt. Dalyvis įsipareigoja susipažinti su Programos taisyklėmis ir sekti jų pakeitimus.

6.5. Bankas turi teisę vienašališkai nutraukti Programą, informuodamas Dalyvius interneto puslapyje www.xkortele.lt arba Citadele interneto banke prieš 2 (du) mėnesius. Tokiu atveju Dalyvis gali panaudoti sukauptus Taškus iki Programos pabaigos.

6.6. Atsiradus nenugalimos jėgos aplinkybėms (force majeure), Bankas turi teisę vienašališkai sustabdyti Programą, Taškų kaupimą ir jų iškeitimą į Prizus iki nenugalimos jėgos aplinkybių pabaigos, arba išduoti Prizus vėliau nei šiose sąlygose nurodyti terminai, nedelsdamas ir kuo skubiau paskelbęs atitinkamą informaciją Banko internetinės bankininkystės sistemoje ir interneto svetainėje www.xkortele.lt.

6.7. Bet kokie Banko ir Dalyvio nesutarimai, reikalavimai ir ginčai, kylantys iš Programos, sprendžiami Kortelės sutartyje nustatyta tvarka.

6.8. Išsami informacija apie Programą pateikiama interneto svetainėje www.xkortele.lt arba paskambinus į „Citadele“ banko Kontaktų centrą telefonu 19091.

Taisyklių redakcija nuo: 2019-01-01