„X Rewards“ lojalumo programos taisyklės

1. „X Rewards“ lojalumo programa

1.1.  Taškų kaupimo programa „X Rewards“ (toliau – Programa) yra lojalumo programa, skirta „Visa X“ mokėjimo kortelių naudotojams, t. y. AS „Citadele banka“ Lietuvos filialo (toliau – „Bankas“) išduotų pagrindinių ir papildomų kortelių „X smart“, „X hero“, „X Platinum“ ir „X Infinite“ (toliau – „Kortelė“) naudotojams.

1.2. Bankas pasilieka teisę keisti Programos taisykles Programą, pranešdamas apie tai Banko interneto svetainėje, taip pat www.xkortele.lt.

2. Programos dalyviai

2.1. Programos dalyviai gali tapti VISA mokėjimo kortelių „X smart“, „X hero“, „X Platinum“, „X Infinite“, pagrindinių ir papildomų kortelių, kurias išduoda Bankas ir kurios yra užregistruotos Programoje www.xkortele.lt, vartotojais (toliau - Dalyvis).

2.2. Kortelių vartotojai gali užsiregistruoti:

  • interneto svetainėje www.xkortele.lt, pasirinkdami autorizaciją Banko internetinėje bankininkystėje,
  • Banko mobiliojoje programėlėje, dalyje X REWARDS, pasirinkdami autorizaciją naudojant programą (Banko interneto banką);,
  • Citadele interneto banko dalyje X REWARDS, pasirinkę autorizaciją naudojant interneto banko prieigą.

2.3. Jeigu Programoje dalyvauja pagrindinė Kortelė, tai nereiškia automatinio papildomos Kortelės dalyvavimo Programoje. Norėdamas dalyvauti Programoje, papildomos Kortelės turėtojas turi pats užsiregistruoti svetainėje www.xkortele.lt ir tapti Programos Dalyviu.

2.4. Programos dalyviu gali tapti bent 16 (šešiolikos) metų amžiaus Kortelės turėtojas.

2.5. Registruodamasis ir naudodamasis Programos privalumais Dalyvis sutinka su šiomis taisyklėmis bei su visais jų pakeitimais. Galiojančią taisyklių versiją rasite interneto svetainėje www.xkortele.lt/taisykles.

2.6. Užsiregistravusiam Dalyviui sukuriama X REWARDS paskyra, kurioje apibendrinama informacija apie Dalyvio gautus taškus ir galimus prizus (toliau – Paskyra). Informacijos apie Programos privalumus ir gautų taškų kiekį galima rasti svetainėje www.xkortele.lt, Banko mobiliojoje programoje, taip pat Banko interneto banke.

3. Taškų kaupimas

3.1.  Šiose taisyklėse „pirkinys“ reiškia prekes ir (arba) paslaugas, įsigytas atsiskaičius Kortele naudojantis Prekybininko kortelių skaitytuvu arba atsiskaičius Kortele už internetu įsigyjamus pirkinius. Taškai neskaičiuojami už pirkinius, įsigytus azartinių lošimų vietose, įskaitant internetinius kazino, taip pat už sandorius, kurie laikomi piniginėmis operacijomis (pavyzdžiui, virtualiųjų pinigų pirkimą, valiutos pirkimą ir pan.).

3.2. Už 1 (vieną) eurą, išleistą už pirkinius atsiskaitant Banko išduotomis kortelėmis („X hero“, „X Platinum“, „X Infinite“), Dalyvis gauna 1 (vieną) X REWARDS tašką.

Pavyzdys. Jeigu Dalyvis kuria nors iš pirmiau nurodytų Banko išduotų Kortelių sumokėjo už penkis pirkinius, kurių sumos atitinkamai sudaro 3,49 EUR, 17,90 EUR, 6,21 EUR, 28,34 EUR ir 4,57 EUR, jis (ji) gaus 58 X REWARDS taškus (už kiekvieną pirkiniams išleistą eurą neatsižvelgiant į matematinio apvalinimo principą).

3.3.  Dalyvis gauna 1 (vieną) X REWARDS tašką už kiekvienus 2 (du) eurus, išleistus už pirkinius atsiskaitant Banko išduota „X Smart“ kortele.

Pavyzdys. Jeigu Dalyvis pirmiau nurodyta Banko išduota Kortele sumokėjo už penkis pirkinius, kurių sumos atitinkamai sudaro 3,49 EUR, 17,90 EUR, 6,21 EUR, 28,34 EUR ir 4,57 EUR, jis (ji) gaus 28 X REWARDS taškus (už kiekvienus 2 (du) visus pirkiniams išleistus eurus neatsižvelgiant į matematinio apvalinimo principą).

3.4. Taškai už pirkinius, įsigytus atsiskaitant visomis Dalyvio vardu išduotomis Kortelėmis, sumuojami. Taškai už pirkinius, įsigytus atsiskaitant pagrindine ir papildoma kortelėmis, susietomis su viena sąskaita, skaičiuojami ne kartu, o atskirai kiekvieno atitinkamos Kortelės turėtojo (Dalyvio) Paskyroje.

Pavyzdžiui, jeigu Dalyvio vardu išduota pagrindinė kortelė „X Hero“ ir pagrindinė kortelė „X Platinum“, taškai už pirkinius, įsigytus atsiskaitant abiem šiomis kortelėmis, įskaitomi į tą pačią Dalyvio Paskyrą. Jeigu su Dalyvio „X Hero“ sąskaita susieta papildoma Kortelė, tai taškai už pirkinius, įsigytus atsiskaitant papildoma Kortele, įskaitomi ne į Dalyvio – pagrindinės kortelės turėtojo Paskyrą, o į programoje Dalyvaujančio papildomos Kortelės turėtojo Paskyrą.

3.5. Dalyvis negali padovanoti, pervesti ar kitaip perduoti sukauptų Dalyvio taškų kitam asmeniui, įskaitant ir kitą Programos Dalyvį, jeigu Bankas nenurodo kitaip.

3.6. Taškai į Dalyvio Paskyrą įskaitomi tą dieną, kai nuo Kortelės sąskaitos nurašoma (debetuojama) už pirkinį sumokėta suma.

3.7. Taškų kaupimo terminas nenustatytas.

3.8.  Taškų galiojimo terminas nenustatytas, išskyrus šios Programos taisyklėse numatytas aplinkybes, kurios laikomos sukauptų taškų panaudojimo pagrindu.

3.9. Didžiausias taškų skaičiaus, kurį gali sukaupti vienas Dalyvis, nenustatytas.

3.10. Jeigu Dalyvis uždaro Kortelę arba 12 mėnesių neatsiskaitinėja ja už pirkinius, taip pat Dalyvis neturi kitos Kortelės, visi sukaupti ir nepanaudoti taškai bus anuliuoti. Jeigu Dalyvis uždaro vieną Kortelę arba 12 mėnesių neatsiskaitinėja viena Kortele už pirkinius, tačiau turi dar vieną Kortelę, taškai už pirkinius, už kuriuos buvo atsiskaityta naudojant uždarytą arba neaktyvią Kortelę, išsaugomi. Jeigu Dalyvis uždaro vieną Kortelę arba 12 mėnesių neatsiskaitinėja viena Kortele už pirkinius, tačiau turi dar vieną Kortelę, taškai už pirkinius, už kuriuos buvo atsiskaityta naudojant uždarytą arba neaktyvią Kortelę, išsaugomi.

4. Taškų panaudojimas

4.1. Sukauptus taškus galima iškeisti į prizus, kurie nurodyti Programos interneto svetainėje xkortele.lt.

4.2. Atitinkamus prizus galima gauti naudojant sukauptus taškus, kai tik Kortelės turėtojo Paskyroje sukaupiama tiek taškų, kiek reikia atitinkamai prekei arba paslaugai gauti.

4.3. Taškus galima panaudoti išsirinkus prizus interneto svetainėje www.xkortele.lt ir keičiant taškus į prekes, paslaugas ir nuolaidas (toliau – Prizai), kurias siūlo Programos bendradarbiavimo partneriai (toliau – Partneriai). Rinkdamasis Prizą Dalyvis patvirtina, kad susipažino su Prizo gavimo sąlygomis ir dėl jų neturi jokių pretenzijų.

4.4. Jeigu užsakydamas Prizą Dalyvis nurodė savo telefono numerį arba el. pašto adresą, kuriuo norėtų gauti patvirtinimą, kad taškai buvo pakeisti į Prizą, Bankas jam išsiunčia patvirtinimo pranešimą. Atliktų operacijų istoriją Dalyvis taip pat gali peržiūrėti savo Paskyroje.

4.5. Nuo to momento, kai Dalyvis pasirenka Prizą ir patvirtina savo pasirinkimą, prašymo gauti Prizą nebegalima atšaukti ir (arba) pakeisti, nebent patvirtinimo el. laiške arba SMS būtų nurodyta kitaip.

4.6. Prizų prieinamumas gali priklausyti nuo jų buvimo Partnerio sandėliuose arba kitų Partnerio sąlygų. Prizas negali būti derinamas su kitais pasiūlymais ar specialiomis paslaugomis, jeigu nenurodyta kitaip. Nepilnamečių galimybės naudotis Prizais gali priklausyti nuo Partnerio patvirtintų paslaugų teikimo sąlygų ir privalomų teisės normų. Daugiau informacijos apie Prizų prieinamumą ir specialias sąlygas rasite svetainėje www.xkortele.lt arba pas atitinkamą Partnerį .

4.7. Jeigu dėl kokių nors priežasčių Dalyvio pasirinkto Prizo negalima pristatyti, vietoje Dalyvio pasirinkto Prizo Bankas siūlo Dalyviui pasirinkti lygiavertį Prizą iš Programos asortimento.

4.8. Prizų asortimentas gali keistis. Prizų asortimento, aprašymo, kainos bei reikiamo taškų skaičiaus pakeitimai skelbiami X REWARDS interneto svetainėje www.xkortele.lt be išankstinio įspėjimo. Taigi informacija apie Prizus, pateikta Programos reklaminėje medžiagoje, įskaitant spausdintas brošiūras, pateikiama tik informaciniais tikslais, o Dalyvis gali rinktis Prizus iš asortimento, pateikto svetainėje www.xkortele.lt prizo pasirinkimo ir patvirtinimo momentu.

4.9. Taškai į pinigus nekeičiami.

4.10. Į Prizą iškeisti taškai neatšaukiamai atimami iš sukauptų taškų skaičiaus.

5. Dalyvavimo nutraukimas

5.1. Bankas turi teisę anuliuoti visus Dalyvių sukauptus taškus, neišduoti Prizų, taip pat pašalinti Dalyvį iš tolesnio dalyvavimo Programoje, jeigu Dalyvis sukčiavo su Kortele arba atliko kokius nors kitus neteisėtus veiksmus, įskaitant su taškų kaupimu ir Prizų gavimu susijusius veiksmus.

6. Kitos nuostatos

6.1. Dalyvis yra informuotas, kad Bankas tvarko Dalyvio asmens duomenis, vadovaudamasis Banko patvirtintomis Konfidencialumo apsaugos sąlygomis, su kuriomis galima susipažinti Banko interneto svetainėje, be kita ko siekdamas apskaityti taškus už pirkinius, už kuriuos buvo atsiskaityta naudojantis Kortele.

6.2. Jeigu galutinis Prizo gavėjas yra trečiasis asmuo, Dalyvis privalo perduoti šio trečiojo asmens duomenis Partneriui, laikydamasis galiojančių teisės aktų reikalavimų (pavyzdžiui, teikdamas informaciją, kurios reikia žurnalui prenumeruoti, tokią kaip gavėjo vardas ir pavardė, telefono numeris, adresas).

6.3. Bankas neatsako už Prizo (-ų) suteikimą, kokybę ir (arba) turinį. Prireikus, tokias pretenzijas Dalyvis turėtų nukreipti Partneriui.

6.4. Bankas turi teisę vienašališkai pakeisti ir (arba) papildyti Programos taisykles. Apie bet kokius Programos taisyklių pakeitimus arba papildymus Bankas praneša Dalyviams paskelbdamas tokius pakeitimus ar papildymus interneto svetainėje www.xkortele.lt. Dalyvis turi susipažinti su Programos taisyklėmis ir sekti jų pakeitimus.

6.5. Bankas turi teisę vienašališkai nutraukti arba uždaryti Programą, apie tai prieš 2 (du) mėnesius pranešęs Dalyviams interneto svetainėje www.xkortele.lt. Tokiu atveju Dalyvis turi galimybę panaudoti sukauptus taškus iki Programos uždarymo.

6.6. Susidarius nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms, Bankas turi teisę vienašališkai sustabdyti Programą ir taškų kaupimą bei jų keitimą į Prizus iki tokių aplinkybių pasibaigimo arba išduoti juos vėliau negu šiose taisyklėse nurodyti terminai, nedelsiant (kai tik tampa įmanoma tai padaryti) paskelbdamas atitinkamą informaciją Banko interneto banke ir (arba) interneto svetainėje www.xkortele.lt.

6.7. Bet kokie Banko ir Dalyvio nesutarimai, reikalavimai ir ginčai, susiję su Programa, sprendžiami Kortelių išdavimo sutartyje nustatyta tvarka.

6.8. Daugiau informacijos apie Programą pateikiama interneto svetainėje www.xkortele.lt arba paskambinus į „Citadele“ banko Kontaktų centrą telefonu 19091.

Taisyklių redakcija nuo: 2019-10-10